Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
19. 09. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_1_031
Miroslav Drábik 19. 09. 2023 20. 09. 2023 €20,00
14. 09. 2023 Darovacia zmluva - darovanie pozemku pod chodníkom , KNC 1580/8
1/2023/DZ
Ing. Barbora Pápyová, PhD. , Roman Jarník 14. 09. 2023 15. 09. 2023 €0,00
06. 09. 2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
1/2023/ZoS
Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 14. 08. 2023 07. 09. 2023 €0,00
06. 09. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
9/2023/ZoPD
Občianske združenie Košecké Zvony 52008878 24. 08. 2023 07. 09. 2023 €1.500,00
24. 08. 2023 Príkazná zmluva - hudobný sprievod Košeckých speváčok na kultúrnych podujatiach
11/2023/PRZ
Jozef Zachar 23. 08. 2023 25. 08. 2023 €250,00
14. 08. 2023 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. K_1_007
Hilda Bajramoska 14. 08. 2023 15. 08. 2023 €10,00
31. 07. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_30
Ing. Marián Drga 31. 07. 2023 01. 08. 2023 €10,00
12. 07. 2023 Kúpna zmluva- predaj RD súp. č. 63 a pozemku KNC 81 na základe OVS č. 3/2023
3/2023/KZ
Urbárske pozemkové spoločenstvo Košeca 00631132 12. 07. 2023 13. 07. 2023 €51.034,00
30. 06. 2023 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
Futbalový klub Košeca 42022428 30. 06. 2023 01. 07. 2023 €0,00
29. 06. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. K_1_007
Hilda Bajramoska 28. 06. 2023 30. 06. 2023 €10,00
27. 06. 2023 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_005
Pavol Švihel 26. 06. 2023 28. 06. 2023 €20,00
20. 06. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_035
Iveta Drgová 20. 06. 2023 21. 06. 2023 €10,00
20. 06. 2023 Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2023/ZoVB
Jozef Šulek, Daniela Šuleková 18. 05. 2023 21. 06. 2023 €0,00
20. 06. 2023 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
1/2023/ZoUV
KR Music s.r.o. 54854911 17. 05. 2023 21. 06. 2023 €6.000,00
05. 06. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_6_007
Mgr. Anna Körmendyová 02. 06. 2023 06. 06. 2023 €10,00
02. 06. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_4_038
Miroslav Drábik 31. 05. 2023 05. 06. 2023 €10,00
29. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
11/2023/ZoPD
Dobrovoľný hasičský zbor Košeca 001774741402 29. 05. 2023 30. 05. 2023 €2.000,00
18. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
2/2023/ZoPD
Športový klub Nozdrovice 42141711 15. 03. 2023 19. 05. 2023 €500,00
17. 05. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_032
Zdeno Gabriš 17. 05. 2023 18. 05. 2023 €10,00
17. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
5/2023/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 12. 05. 2023 18. 05. 2023 €200,00