Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 04. December 2022
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
28. 11. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_2_032
Ing. Petra Kantoríková 28. 11. 2022 29. 11. 2022 €10,00
11. 11. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_011
Erika Konečná 11. 11. 2022 14. 11. 2022 €20,00
07. 11. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_8_012
Jarmila Matuščinová 07. 11. 2022 08. 11. 2022 €14,00
07. 11. 2022 Kúpna zmluva - predaj pozemku pod bytovým domom
4/2022/KZ
Vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 246 31. 10. 2022 08. 11. 2022 €77,00
04. 11. 2022 Zmluva o spolupráci - projekt kúpele v regióne
1/2022/ZoS
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34129316 26. 10. 2022 05. 11. 2022 €0,00
27. 10. 2022 Kúpna zmluva - prevod pozemkov KNC 1090/2 a 1091/5
7/2022/KZ
Bc. Janka Ďuranová 26. 10. 2022 28. 10. 2022 €3.800,00
24. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_029
Ján Plačko 24. 10. 2022 25. 10. 2022 €20,00
24. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_037
Emília Koyšová 24. 10. 2022 25. 10. 2022 €20,00
24. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_027
Ľubomíra Fišerová 24. 10. 2022 25. 10. 2022 €20,00
20. 10. 2022 Mandátna zmluva - príprava a vykonanie e-aukcie na dodávateľa zemného plynu
2/2022/MZ
Mgr. Juraj Lobotka 47327316 20. 10. 2022 21. 10. 2022 €990,00
20. 10. 2022 Mandátna zmluva - príprava a vykonanie e-aukcie na dodávateľa elektrickej energie
1/2022/MZ
Mgr. Juraj Lobotka 47327316 20. 10. 2022 21. 10. 2022 €990,00
20. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_042
Stanislav Vranka 19. 10. 2022 21. 10. 2022 €20,00
20. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_5_001
Elena Drábiková 19. 10. 2022 21. 10. 2022 €10,00
19. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_5_012
Jana Ďurošková 19. 10. 2022 20. 10. 2022 €10,00
19. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_008
Jana Ďurošková 19. 10. 2022 20. 10. 2022 €10,00
18. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_018
Miroslav Drábik 18. 10. 2022 19. 10. 2022 €20,00
18. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_005b
Slavomíra Stískalová 18. 10. 2022 19. 10. 2022 €10,00
18. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_005a
Slavomíra Stískalová 18. 10. 2022 19. 10. 2022 €10,00
17. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_037
Ivana Chalupková 17. 10. 2022 18. 10. 2022 €20,00
17. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_001
Alžbeta Čepelová 17. 10. 2022 18. 10. 2022 €30,00