Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 23. Marec 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
22. 03. 2023 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_3_004
Vlasta Gombárová 22. 03. 2023 23. 03. 2023 €10,00
16. 03. 2023 Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023114
5/2022/NEZ
OZ Pomoc psíkom 52823831 30. 12. 2022 17. 03. 2023 €0,00
15. 03. 2023 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor
1/2023/DoZKP
Jozefína Pánová 15. 03. 2023 15. 03. 2023 €0,00
14. 03. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
6/2023/ZoPD
Únia žien Slovenska-krajská organizácia Trenčín 00417491/003 09. 03. 2023 15. 03. 2023 €2.200,00
13. 03. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
10/2023/ZoPD
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 17319617/1315 13. 03. 2023 14. 03. 2023 €1.000,00
13. 03. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
7/2023/ZoPD
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave 00698172/122 13. 03. 2023 14. 03. 2023 €300,00
07. 03. 2023 Príkazná zmluva-oprava sociálneho zariadenia v kotolni MŠ
2/2023/PRZ
Vojtech Laskovič 06. 03. 2023 08. 03. 2023 €150,00
27. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
3/2023/ZoPD
Klub slovenských turistov Košeca 37915312 24. 02. 2023 28. 02. 2023 €2.400,00
24. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
8/2023/ZoPD
Klub dôchodcov v Košeci 48452858 24. 02. 2023 25. 02. 2023 €1.800,00
17. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
4/2023/ZoPD
Združenie záhradkárov Košeca 45774773 17. 02. 2023 18. 02. 2023 €600,00
16. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
1/2023/ZoPD
Futbalový klub Košeca 42022428 15. 02. 2023 17. 02. 2023 €18.000,00
15. 02. 2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022/ZoD - PD športová hala
1
DRAFT STUDIO s.r.o. 47445165 22. 12. 2022 16. 02. 2023 €0,00
01. 02. 2023 Príkazná zmluva-vystúpenia dychovej hudby na podujatiach organizovaných obcou
1/2023/PRZ
Vojtech Laskovič 31. 01. 2023 02. 02. 2023 €600,00
23. 01. 2023 Zámenná zmluva
2/2023/ZZ
Ing. Jozef Ďuriš a Ing. Eva Ďurišová 19. 01. 2023 24. 01. 2023 €3.952,00
19. 01. 2023 Zámenná zmluva
1/2023/ZZ
Ivan Hanták a Mária Hantáková 19. 01. 2023 20. 01. 2023 €38,00
09. 01. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_2_033
Ing. Petra Kantoríková 09. 01. 2023 10. 01. 2023 €10,00
03. 01. 2023 Dodatok č. 2 zmluvy o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek - zmena cenníka
2
Spoločnosť Stredné Považie a.s. 34119647 22. 12. 2022 04. 01. 2023 €0,00
03. 01. 2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
2/2022/NEZE
Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 22. 12. 2022 04. 01. 2023 €0,00
03. 01. 2023 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu + Dodatok č. 1
1/2022/NEZE
Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 07. 12. 2022 04. 01. 2023 €0,00
02. 01. 2023 Zmluva o poskytovaní služieb-vyhotovenie záznamov z akcií obce
2/2022/ZoPS
Považie Company s.r.o. 47346515 29. 12. 2022 03. 01. 2023 €3.360,00