Presunúť na hlavný obsah
Piatok, 19. August 2022
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
02. 08. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_6_007_A
Zdenko Lukuš 02. 08. 2022 03. 08. 2022 €10,00
15. 07. 2022 Zmluva o umeleckom výkone - vystúpenie skupiny LOJZO na hodových slávnostiach
1/2022/ZoUV
LOJZO 50866613 08. 06. 2022 16. 07. 2022 €2.500,00
13. 07. 2022 Kúpna zmluva - vydanie turistickej mapy katastra obce Košeca
6/2022/KZ
VKÚ Harmanec 46747770 06. 07. 2022 14. 07. 2022 €1.149,00
12. 07. 2022 Zmluva o vklade hotovosti v bezpečnostných jednorazových obaloch klientov VÚB, a.s.
1/2022/ZoPS
Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 01. 07. 2022 13. 07. 2022 €0,00
12. 07. 2022 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovej hudby Košečanka na podujatiach obce
4/2022/PRZ
Vojtech Laskovič 12. 07. 2022 13. 07. 2022 €450,00
11. 07. 2022 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu-vystúpenie SPIEVANKOVO Naj Hity na hodových slávnostiach
2/2022/ZoUV
Tonada, s.r.o. 45263523 30. 06. 2022 12. 07. 2022 €4.000,00
07. 07. 2022 Zmluva o dielo - prijatie a zhodnotenie drevného odpadu
5/2022/ZoD
ILAVČAN, s.r.o 36319759 06. 07. 2022 08. 07. 2022 €12,00
04. 07. 2022 Zmluva o nájme a zmluva o kúpe prenajatej veci-prenájom štiepkovača
1/2022/NZ
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 36 851 264 29. 06. 2022 05. 07. 2022 €11.880,00
01. 07. 2022 Kúpna zmluva - prevod pozemkov KNC 157/6 a KNC 157/7
3/2022/KZ
Marek Malacha 28. 06. 2022 02. 07. 2022 €301,00
29. 06. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_8_010
Peter Mojto 29. 06. 2022 30. 06. 2022 €7,00
21. 06. 2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2022/KZ - zmena druhu pozemku KNC 98/19
1
Jozefína Jakušová 21. 06. 2022 22. 06. 2022 €0,00
16. 06. 2022 Zmluva o dielo-výstavba amfiteátra
4/2022/ZoD
ProBuild SK, s.r.o. 53948858 14. 06. 2022 17. 06. 2022 €111.410,00
16. 06. 2022 Príkazná zmluva-veľkoplošná maľba s motívom Košece na pilieri železničného nadjazdu
3/2022/PRZ
Martin Kremeň 14. 06. 2022 17. 06. 2022 €1.000,00
16. 06. 2022 Zmluva o právnej pomoci - zastupovanie v súdnom konaní na Krajskom súde v Trenčíne pod sp.zn. 11S/17/2020
3/2022/NEZ
Advokátska kancelária MATUŠOV s.r.o. 54286611 06. 06. 2022 17. 06. 2022 €60,00
10. 06. 2022 Príkazná zmluva - výroba 2 ks úľov pre obec
2/2022/PRZ
Štefan Vladár 31. 05. 2022 11. 06. 2022 €460,00
10. 06. 2022 Príkazná zmluva - zabezpečenie a príprava materiálu na prístrešok - športový areál
1/2022/PRZ
Michal Barényi 30. 05. 2022 11. 06. 2022 €100,00
10. 06. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_039
Dana Štefková 10. 06. 2022 13. 06. 2022 €20,00
01. 06. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_019
Ing. Róbert Rafaj 24. 04. 2022 02. 06. 2022 €20,00
25. 05. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_8_008
Ľuboš Koňuch 25. 05. 2022 26. 05. 2022 €7,00
25. 05. 2022 Zmluva o zneškodňovaní dovezenej komunálnej odpadovej vody zo žúmp
2/2022/NEZ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 03. 05. 2022 26. 05. 2022 €1,00