Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 05. Marec 2024
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
16. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
4/2024/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 15. 02. 2024 17. 02. 2024 €200,00
16. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
9/2024/ZoPD
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave 00698172/122 15. 02. 2024 17. 02. 2024 €300,00
16. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
11/2024/ZoPD
Občianske združenie Košecké Zvony 52008878 15. 02. 2024 17. 02. 2024 €1.700,00
16. 02. 2024 Zmluva o dielo-konštrukcia zastávky s pripravenou strechou pre extenzívnu zeleň s doplnkami
2/2024/ZoD
myStory s.r.o. 50705059 16. 02. 2024 17. 02. 2024 €11.820,00
13. 02. 2024 Príkazná zmluva
1/2024/PRZ
Vojtech Laskovič 07. 02. 2024 14. 02. 2024 €800,00
13. 02. 2024 Mandátna zmluva-obstaranie dodávateľa zemného plynu
1/2024/MZ
Michal Slovák 37452053 09. 02. 2024 14. 02. 2024 €990,00
07. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
6/2024/ZoPD
Únia žien Slovenska-krajská organizácia Trenčín 00417491/003 05. 02. 2024 08. 02. 2024 €2.300,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
1/2024/ZoPD
Futbalový klub Košeca 42022428 07. 02. 2024 08. 02. 2024 €19.000,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
2/2024/ZoPD
Športový klub Nozdrovice 42141711 07. 02. 2024 09. 02. 2024 €500,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
3/2024/ZoPD
Klub slovenských turistov Košeca 37915312 08. 02. 2024 09. 02. 2024 €2.400,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
7/2024/ZoPD
Združenie záhradkárov Košeca 45774773 08. 02. 2024 09. 02. 2024 €700,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
10/2024/ZoPD
Klub dôchodcov v Košeci 48452858 07. 02. 2024 09. 02. 2024 €1.900,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
12/2024/ZoPD
Dobrovoľný hasičský zbor Košeca 001774741402 07. 02. 2024 09. 02. 2024 €600,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
8/2024/ZoPD
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 17319617/1315 07. 02. 2024 09. 02. 2024 €1.000,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2024
5/2024/ZoPD
OSA-ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. 42281857 08. 02. 2024 09. 02. 2024 €800,00
08. 02. 2024 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-zavedenie internetu v budove DHZ
2/2024/NEZ
Global Network Provider s.r.o. 46286021 29. 01. 2024 09. 02. 2024 €215,00
23. 01. 2024 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_5_006
Ing. Václav Riecky 23. 01. 2024 24. 01. 2024 €20,00
23. 01. 2024 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_025
Vladimír Paseka 22. 01. 2024 24. 01. 2024 €16,00
23. 01. 2024 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_8_016
Ivana Zahradníčková 19. 01. 2024 24. 01. 2024 €10,00
18. 01. 2024 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_4_033
Barbora Čavojská 17. 01. 2024 19. 01. 2024 €30,00