Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
12. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_3_026
Ing. Monika Miklo 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €10,00
12. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_3_025
Ing. Monika Miklo 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €16,60
12. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_028
Jana Boháčiková 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €10,00
12. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_041
Anna Domjenová 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €20,00
12. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_006
Michaela Vančíková 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €20,00
07. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_001
Ján Palček 07. 10. 2022 10. 10. 2022 €20,00
07. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_019_J
Ing. Ondrej Ďurikovič 07. 10. 2022 10. 10. 2022 €16,00
06. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_5_026
Jana Šištíková 05. 10. 2022 07. 10. 2022 €40,00
04. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_023
Jozef Kalamen 04. 10. 2022 05. 10. 2022 €10,00
04. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_028
Emília Brečková 04. 10. 2022 05. 10. 2022 €10,00
03. 10. 2022 Príkazná zmluva - výroba obecného mobiliáru a prvkov (stôl, lavice, hojdačka) pri železničnej stanici
6/2022/PRZ
Peter Trubačík 26. 09. 2022 04. 10. 2022 €1.300,00
03. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_021
Margita Bartošová 03. 10. 2022 04. 10. 2022 €20,00
03. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_020
Anton Mikula 03. 10. 2022 04. 10. 2022 €20,00
03. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_002
Alois Otruba 03. 10. 2022 04. 10. 2022 €16,00
03. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_3_007
Peter Suchár 03. 10. 2022 04. 10. 2022 €40,00
30. 09. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_10_013
Jozef Strečko 30. 09. 2022 03. 10. 2022 €20,00
30. 09. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022 - čiastočné pokrytie nákladov na sociálnu a opatrovateľskú službu
12/2022/ZoPD
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE 31116981 27. 09. 2022 01. 10. 2022 €2.000,00
27. 09. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_041
Ivana Chromiaková 27. 09. 2022 28. 09. 2022 €10,00
23. 09. 2022 Zmluva o dielo-rekonštrukcia miestnej komunikácie Za parkom
6/2022/ZoD
STAVCEST, s.r.o. 44150814 22. 09. 2022 24. 09. 2022 €50.680,00
14. 09. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena - uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku KNE 28
1/2022/ZoVB
Stredoslovenská distribučná a.s. 36442151 14. 09. 2022 15. 09. 2022 €0,00