Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 13. Jún 2024
Prístup k informáciam

Prístup k informáciam

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Osobne

Na podateľni Obecného úradu Košeca (prízemie oproti hlavnému vchodu č. dverí 2)

Adresa

Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Úradné hodiny
Pondelok 7:30 – 15.30
Utorok 7:30 – 15.30
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 14.00

Zodpovedná: Katarína Strydom

Písomne

poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu

Adresa

Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Zodpovedná: Katarína Strydom

Faxom

na číslo +421 42 446 80 23

Elektronickou poštou

podatelna@koseca.sk

Ústne

u ktoréhokoľvek pracovníka OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na predpísanom formulári