Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
16. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2020
7/2020/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 16. 03. 2020 17. 03. 2020 €200,00
24. 03. 2020 Zmluva o zmesovom komunálnom odpade
3/2020/NEZ
Ledrov, spol. s r.o. 31635041 24. 03. 2020 25. 03. 2020 €0,00
26. 03. 2020 Zmluva o dielo na výstavbu chodníkov na Zliechovskej a Hlavnej ulici
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 26. 03. 2020 27. 03. 2020 €215.450,96
03. 04. 2020 Príkazná zmluva na ušitie rúšok pre obyvateľov obce Košeca v počte 2000 kusov
2/2020/PRZ
Ľubica Vladárová 17. 03. 2020 04. 04. 2020 €1.000,00
23. 04. 2020 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka
1/2020/ZoU
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 22. 04. 2020 24. 04. 2020 €500.000,00
24. 04. 2020 Zmluva o dielo na prístavbu a rozšírenie základnej školy
2/2020/ZoD
OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 24. 04. 2020 25. 04. 2020 €906.091,00
12. 05. 2020 Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo na výstavbu chodníkov ERIGOM
1/2020/Dodatok/
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 07. 05. 2020 13. 05. 2020 €0,00
12. 05. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na e-mobilitu
Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 12. 03. 2020 13. 05. 2020 €5.000,00
12. 06. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná zahustenie TS Stred
1/2020/ZVB
Stredoslovenská distribučná a.s. 36442151 03. 06. 2020 13. 06. 2020 €0,00
19. 06. 2020 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s OZV a obec
NATUR-PACK a.s. 35979798 18. 06. 2020 20. 06. 2020 €0,00
19. 06. 2020 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu OZV a obec ako zberová spoločnosť
NATUR-PACK a.s. 35979798 18. 06. 2020 20. 06. 2020 €0,00
24. 06. 2020 Zmluva o dielo rekonštrukcia strechy obecného úradu
3/2020/ZoD
Bc. Michal Polach MFP ROOFS 48274666 01. 06. 2020 25. 06. 2020 €17.594,00
06. 07. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkupe použitého kuchynského oleja
LADISCO, s.r.o. 36806978 29. 06. 2020 07. 07. 2020 €0,00
15. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena GL Tech vodovod
2/2020/ZVB
GL Tech, s.r.o. 46126368 14. 07. 2020 16. 07. 2020 €0,00
16. 07. 2020 DODATOK č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_036
Darina Kováčová 05. 06. 2020 05. 06. 2020 €20,00
04. 08. 2020 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
6/2020/NEZ
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 04. 08. 2020 05. 08. 2020 €60,00
07. 08. 2020 Zmluva o nájme bytu
3/2020/ZONB
Matušovič Michal 30. 04. 2020 01. 05. 2020 €112,00
07. 08. 2020 Zmluva o nájme bytu
4/2020/ZONB
Kohútová Janka 30. 06. 2020 01. 07. 2020 €143,00
10. 08. 2020 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2020/ZoD
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 29. 06. 2020 11. 08. 2020 €245.564,00
10. 08. 2020 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom
1/2020/ZoPR
REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 07. 07. 2020 11. 08. 2020 €95,00