Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
12. 05. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na e-mobilitu
Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 12. 03. 2020 13. 05. 2020 €5.000,00
16. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2020
7/2020/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 16. 03. 2020 17. 03. 2020 €200,00
03. 04. 2020 Príkazná zmluva na ušitie rúšok pre obyvateľov obce Košeca v počte 2000 kusov
2/2020/PRZ
Ľubica Vladárová 17. 03. 2020 04. 04. 2020 €1.000,00
24. 03. 2020 Zmluva o zmesovom komunálnom odpade
3/2020/NEZ
Ledrov, spol. s r.o. 31635041 24. 03. 2020 25. 03. 2020 €0,00
26. 03. 2020 Zmluva o dielo na výstavbu chodníkov na Zliechovskej a Hlavnej ulici
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 26. 03. 2020 27. 03. 2020 €215.450,96
23. 04. 2020 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka
1/2020/ZoU
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 22. 04. 2020 24. 04. 2020 €500.000,00
24. 04. 2020 Zmluva o dielo na prístavbu a rozšírenie základnej školy
2/2020/ZoD
OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 24. 04. 2020 25. 04. 2020 €906.091,00
07. 08. 2020 Zmluva o nájme bytu
3/2020/ZONB
Matušovič Michal 30. 04. 2020 01. 05. 2020 €112,00
12. 05. 2020 Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo na výstavbu chodníkov ERIGOM
1/2020/Dodatok/
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 07. 05. 2020 13. 05. 2020 €0,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_013
Anna Behanová 12. 05. 2020 12. 05. 2020 €16,00
11. 08. 2020 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 5/2019/ZoD - prístavba budovy MŠ v Košeci
B&B, spol. s.r.o. 36377902 15. 05. 2020 12. 08. 2020 €213.475,00
11. 08. 2020 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 6/2019/ZoD - stavebné práce hasičská zbrojnica
B&B, spol. s.r.o. 36377902 15. 05. 2020 12. 08. 2020 €0,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_023
Alžbeta Bulicová 20. 05. 2020 20. 05. 2020 €10,00
24. 06. 2020 Zmluva o dielo rekonštrukcia strechy obecného úradu
3/2020/ZoD
Bc. Michal Polach MFP ROOFS 48274666 01. 06. 2020 25. 06. 2020 €17.594,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_1_018
Ľubomíra Remšíková 01. 06. 2020 01. 06. 2020 €16,00
12. 06. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná zahustenie TS Stred
1/2020/ZVB
Stredoslovenská distribučná a.s. 36442151 03. 06. 2020 13. 06. 2020 €0,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_5_019
Oľga Dlhá 03. 06. 2020 03. 06. 2020 €20,00
16. 07. 2020 DODATOK č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_036
Darina Kováčová 05. 06. 2020 05. 06. 2020 €20,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_031
Darina Kováčová 12. 06. 2020 12. 06. 2020 €10,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_5_008
Štefan Nosek 12. 06. 2020 12. 06. 2020 €7,00