Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 17. Jún 2024
Cintorín

Cintorín

Správca miestneho cintorína je pán Peter Kalamen.

Uzatváranie zmlúv o prenájme hrobových miest na obecnom úrade vybavuje Bc. Emília Jankovičová (poschodie, číslo dverí 7)

V prípade úmrtia na území obce Košeca všetky potrebné písomnosti vybavia pozostalí na našom matričnom oddelení. Zodpovedný zamestnanec: p. Katarína Strydom (prízemie, číslo dverí 2)

Smútočné oznámenia sa vyhlasujú v miestnom rozhlase deň pred pohrebom.

Evidencia hrobových miest je dostupná na GISPLAN.