Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Cintorín

Cintorín

Správca miestneho cintorína je pán Peter Kalamen.

Uzatváranie zmlúv o prenájme hrobových miest na obecnom úrade vybavuje Ing. Zuzana Bartošová (prízemie, číslo dverí 1)

V prípade úmrtia na území obce Košeca všetky potrebné písomnosti vybavia pozostalí na našom matričnom oddelení. Zodpovedný zamestnanec: sl. Helena Pavlíková (prízemie, číslo dverí 2)

Smútočné oznámenia sa vyhlasujú v miestnom rozhlase deň pred pohrebom.

Evidencia hrobových miest je dostupná na GISPLAN.