Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda NRSR Peter Pellegrini svojim rozhodnutím z 9. januára 2024 o vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím zároveň určil deň konania volieb na sobotu 23. marca 2024 a deň konanida druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Prílohy:

- utvorenie a počet volebných okrskov

- určenie osôb na prípravu volieb

- zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OkVK

- zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz

- Zoznam kandidátov