Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
12. 01. 2022 Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi - menšie obecné služby
1/2021/DMOS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 30794536 12. 11. 2021 13. 01. 2022 €0,00
10. 01. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_2_028
Daniela Antalová 10. 01. 2022 10. 01. 2022 €16,00
10. 01. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_3_011A
MUDr. Zuzana Andreoliová 10. 01. 2022 10. 01. 2022 €100,00
10. 01. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_4_015
MUDr. Zuzana Andreoliová 10. 01. 2022 10. 01. 2022 €100,00
07. 01. 2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM karta do telefónu
15/2021/NEZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23. 12. 2021 08. 01. 2022 €0,00
07. 01. 2022 Kúpna zmluva - služobný mobilný telefón
4/2021/KZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23. 12. 2021 08. 01. 2022 €252,00
07. 01. 2022 Kúpna zmluva - služobný mobilný telefón
3/2021/KZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23. 12. 2021 08. 01. 2022 €288,00
04. 01. 2022 Zmluva o poskytovaní služieb - vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu z akcií obce
14/2021/NEZ
Považie Company s.r.o. 47346515 22. 12. 2021 05. 01. 2022 €280,00
04. 01. 2022 Zmluva o zmesovom komunálnom odpade
13/2021/NEZ
Ledrov, spol. s r.o. 31635041 21. 12. 2021 05. 01. 2022 €0,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_5_005
Branislav Dodok 15. 12. 2021 15. 12. 2021 €20,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_1_003
Ing. Vojtech Gábel 30. 11. 2021 30. 11. 2021 €16,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_4_024
Ľudmila Gregorová 24. 11. 2021 24. 11. 2021 €10,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_009
Katarína Demurová 10. 11. 2021 10. 11. 2021 €10,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_2_028
Eva Blahovská 09. 11. 2021 09. 11. 2021 €20,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_001
Anna Drábiková 08. 11. 2021 08. 11. 2021 €20,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_2_031
Róbert Škrovánek 29. 10. 2021 29. 10. 2021 €30,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_2_017
Ján Ďuriš 27. 10. 2021 27. 10. 2021 €10,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_8_004
Ľudmila Kozáková 20. 10. 2021 20. 10. 2021 €7,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_8_003
Ľudmila Kozáková 20. 10. 2021 20. 10. 2021 €7,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_008
Zenobia Dočárová 20. 10. 2021 20. 10. 2021 €7,00