Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 16. Apríl 2024
Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

V obci je možné poskytnúť opatrovateľskú službu. Ak máte záujem o jej poskytovanie, kontaktujte prosím obecný úrad: +421 42 446 80 23

Bližšie informácie o tejto službe Vám poskytne starosta obce, prípadne prednostka obecného úradu.

Na základe podpísanej dohody pre našu obec v tejto oblasti zabezpečuje činnosť Mesto Ilava prostredníctvom odborného zamestnanca. S otázkami sa preto môžete s dôverou obrátiť aj na MsÚ v Ilave: tel. kontakt +421 42 445 55 68.

Posúdenie o odkázanosti na poskytovanie služby sa vykonáva na základe podanej žiadosti, ktorá je v tlačenej forme k dispozícii na obecnom úrade.

Obec disponuje niekoľkými kusmi invalidných vozíkov a vozíkov na oporu pri chôdzi (rolátorov). Ak máte záujem o ich výpožičku, pre zistenie dostupnosti vozíkov kontaktujte prosím na obecnom úrade pani Andreu Bušíkovú.