Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 11. December 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
20. 06. 2023 Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2023/ZoVB
Jozef Šulek, Daniela Šuleková 18. 05. 2023 21. 06. 2023 €0,00
20. 06. 2023 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
1/2023/ZoUV
KR Music s.r.o. 54854911 17. 05. 2023 21. 06. 2023 €6.000,00
05. 06. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_6_007
Mgr. Anna Körmendyová 02. 06. 2023 06. 06. 2023 €10,00
02. 06. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_4_038
Miroslav Drábik 31. 05. 2023 05. 06. 2023 €10,00
29. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
11/2023/ZoPD
Dobrovoľný hasičský zbor Košeca 001774741402 29. 05. 2023 30. 05. 2023 €2.000,00
18. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
2/2023/ZoPD
Športový klub Nozdrovice 42141711 15. 03. 2023 19. 05. 2023 €500,00
17. 05. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_032
Zdeno Gabriš 17. 05. 2023 18. 05. 2023 €10,00
17. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
5/2023/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 12. 05. 2023 18. 05. 2023 €200,00
17. 05. 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
12/2023/ZoPD
Dobrovoľná požiarna ochrana 00177474 10. 05. 2023 18. 05. 2023 €3.000,00
24. 04. 2023 Zmluva o spracovaní osobných údajov
1/2023/NEZ
SYSTEM-DIGITAL s.r.o. 08417571 19. 04. 2023 25. 04. 2023 €0,00
24. 04. 2023 Licenčná zmluva - používanie aplikácie Digi-Správa
1/2023/LZ
SYSTEM-DIGITAL s.r.o. 08417571 19. 04. 2023 25. 04. 2023 €660,00
20. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_3_005_A
Bc. Zuzana Mináriková 19. 04. 2023 21. 04. 2023 €10,00
18. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_3_002_A
Katarína Gregorová 18. 04. 2023 19. 04. 2023 €10,00
14. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_1_005
Mgr. Janka Trošková 14. 04. 2023 17. 04. 2023 €10,00
13. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_007
Anna Palčeková 12. 04. 2023 14. 04. 2023 €10,00
12. 04. 2023 Kúpna zmluva - prevod pozemku KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2
2/2023/KZ
Jozef Šulek, Daniela Šuleková 11. 04. 2023 13. 04. 2023 €13.744,00
12. 04. 2023 Kúpna zmluva - prevod pozemku KNC 683/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2
1/2023/KZ
K.Z.P. Adla s.r.o. 51956187 11. 04. 2023 13. 04. 2023 €9.680,00
06. 04. 2023 Príkazná zmluva-výroba a montáž kancelárskeho nábytku
3/2023/PRZ
Michal Barényi 27. 03. 2023 07. 04. 2023 €250,00
05. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_034
Alena Počujková 05. 04. 2023 06. 04. 2023 €20,00
04. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_7_015
Dáša Bednárová 04. 04. 2023 05. 04. 2023 €20,00