Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
20. 10. 2022 Mandátna zmluva - príprava a vykonanie e-aukcie na dodávateľa elektrickej energie
1/2022/MZ
Mgr. Juraj Lobotka 47327316 20. 10. 2022 21. 10. 2022 €990,00
20. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_042
Stanislav Vranka 19. 10. 2022 21. 10. 2022 €20,00
20. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_5_001
Elena Drábiková 19. 10. 2022 21. 10. 2022 €10,00
19. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_5_012
Jana Ďurošková 19. 10. 2022 20. 10. 2022 €10,00
19. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_008
Jana Ďurošková 19. 10. 2022 20. 10. 2022 €10,00
18. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_018
Miroslav Drábik 18. 10. 2022 19. 10. 2022 €20,00
18. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_005b
Slavomíra Stískalová 18. 10. 2022 19. 10. 2022 €10,00
18. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_005a
Slavomíra Stískalová 18. 10. 2022 19. 10. 2022 €10,00
17. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_037
Ivana Chalupková 17. 10. 2022 18. 10. 2022 €20,00
17. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_001
Alžbeta Čepelová 17. 10. 2022 18. 10. 2022 €30,00
17. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_024
Jarmila Feilerová 17. 10. 2022 18. 10. 2022 €20,00
17. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_015
Viera Bachárová 13. 10. 2022 18. 10. 2022 €16,60
14. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_9_002
Miloslav Baláž 14. 10. 2022 17. 10. 2022 €20,00
14. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_007
Margita Vranová 14. 10. 2022 17. 10. 2022 €20,00
13. 10. 2022 Licenčná zmluva - používanie softwaru Enex
2/2022/LZ
eSYST, s.r.o. 50139088 13. 10. 2022 14. 10. 2022 €300,00
13. 10. 2022 Licenčná zmluva - používanie softwaru Prolex
1/2022/LZ
eSYST, s.r.o. 50139088 13. 10. 2022 14. 10. 2022 €300,00
12. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_007
Mária Eliašová 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €10,00
12. 10. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_3_019_M
Róbert Galko 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €16,60
12. 10. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_006
Eva Kulichová 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €10,00
12. 10. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_017
Sidónia Bartošová 12. 10. 2022 13. 10. 2022 €16,60