Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 26. Máj 2024
Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana obyvateľstva

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

112 – číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

  • vaše meno
  • číslo, z ktorého voláte
  • miesto odkiaľ voláte
  • čo sa stalo a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

  • 150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)
  • 155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
  • 158 – Polícia (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)
  • 159 – Obecná (v mestách Mestská) polícia (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia)