Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 05. Marec 2024
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
13. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_007
Anna Palčeková 12. 04. 2023 14. 04. 2023 €10,00
12. 04. 2023 Kúpna zmluva - prevod pozemku KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2
2/2023/KZ
Jozef Šulek, Daniela Šuleková 11. 04. 2023 13. 04. 2023 €13.744,00
12. 04. 2023 Kúpna zmluva - prevod pozemku KNC 683/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2
1/2023/KZ
K.Z.P. Adla s.r.o. 51956187 11. 04. 2023 13. 04. 2023 €9.680,00
06. 04. 2023 Príkazná zmluva-výroba a montáž kancelárskeho nábytku
3/2023/PRZ
Michal Barényi 27. 03. 2023 07. 04. 2023 €250,00
05. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_034
Alena Počujková 05. 04. 2023 06. 04. 2023 €20,00
04. 04. 2023 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_7_015
Dáša Bednárová 04. 04. 2023 05. 04. 2023 €20,00
31. 03. 2023 Nájomná zmluva
1/2023/NZ
Vojtech Laskovič 30. 03. 2023 01. 04. 2023 €250,00
22. 03. 2023 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_3_004
Vlasta Gombárová 22. 03. 2023 23. 03. 2023 €10,00
16. 03. 2023 Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023114
5/2022/NEZ
OZ Pomoc psíkom 52823831 30. 12. 2022 17. 03. 2023 €0,00
15. 03. 2023 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor
1/2023/DoZKP
Jozefína Pánová 15. 03. 2023 15. 03. 2023 €0,00
14. 03. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
6/2023/ZoPD
Únia žien Slovenska-krajská organizácia Trenčín 00417491/003 09. 03. 2023 15. 03. 2023 €2.200,00
13. 03. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
10/2023/ZoPD
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 17319617/1315 13. 03. 2023 14. 03. 2023 €1.000,00
13. 03. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
7/2023/ZoPD
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave 00698172/122 13. 03. 2023 14. 03. 2023 €300,00
07. 03. 2023 Príkazná zmluva-oprava sociálneho zariadenia v kotolni MŠ
2/2023/PRZ
Vojtech Laskovič 06. 03. 2023 08. 03. 2023 €150,00
27. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
3/2023/ZoPD
Klub slovenských turistov Košeca 37915312 24. 02. 2023 28. 02. 2023 €2.400,00
24. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
8/2023/ZoPD
Klub dôchodcov v Košeci 48452858 24. 02. 2023 25. 02. 2023 €1.800,00
17. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
4/2023/ZoPD
Združenie záhradkárov Košeca 45774773 17. 02. 2023 18. 02. 2023 €600,00
16. 02. 2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2023
1/2023/ZoPD
Futbalový klub Košeca 42022428 15. 02. 2023 17. 02. 2023 €18.000,00
15. 02. 2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022/ZoD - PD športová hala
1
DRAFT STUDIO s.r.o. 47445165 22. 12. 2022 16. 02. 2023 €0,00
01. 02. 2023 Príkazná zmluva-vystúpenia dychovej hudby na podujatiach organizovaných obcou
1/2023/PRZ
Vojtech Laskovič 31. 01. 2023 02. 02. 2023 €600,00