Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
10. 06. 2022 Príkazná zmluva - výroba 2 ks úľov pre obec
2/2022/PRZ
Štefan Vladár 31. 05. 2022 11. 06. 2022 €460,00
10. 06. 2022 Príkazná zmluva - zabezpečenie a príprava materiálu na prístrešok - športový areál
1/2022/PRZ
Michal Barényi 30. 05. 2022 11. 06. 2022 €100,00
10. 06. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_039
Dana Štefková 10. 06. 2022 13. 06. 2022 €20,00
01. 06. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_019
Ing. Róbert Rafaj 24. 04. 2022 02. 06. 2022 €20,00
25. 05. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_8_008
Ľuboš Koňuch 25. 05. 2022 26. 05. 2022 €7,00
25. 05. 2022 Zmluva o zneškodňovaní dovezenej komunálnej odpadovej vody zo žúmp
2/2022/NEZ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 03. 05. 2022 26. 05. 2022 €1,00
24. 05. 2022 Zmluva o dielo
3/2022/ZoD
Ing. Katarína Čipková 50135619 22. 04. 2022 25. 05. 2022 €75,00
24. 05. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022
10/2022/ZoPD
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 17319617/1315 23. 05. 2022 25. 05. 2022 €1.100,00
24. 05. 2022 Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení zhodnotenia a prepravy odpadu
TORIO plus, s.r.o. 50456652 11. 05. 2022 25. 05. 2022 €1,00
24. 05. 2022 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor
2/2022/DoZKP
Albín Makas 23. 05. 2022 25. 05. 2022 €0,00
24. 05. 2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
11/2022/ZoPD
Dobrovoľná požiarna ochrana 00177474 09. 05. 2022 25. 05. 2022 €3.000,00
24. 05. 2022 Dohoda o skončená zmluvy o dielo č. 1/2021/ZoD - výstavba amfiteátra
BasicBuild, s.r.o. 52299937 22. 04. 2022 25. 05. 2022 €0,00
24. 05. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_7_001
Miroslav Drábik 24. 05. 2022 25. 05. 2022 €20,00
24. 05. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_3_009
Miroslav Drábik 24. 05. 2022 25. 05. 2022 €20,00
20. 05. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_007
Alžbeta Bulicová 20. 05. 2022 23. 05. 2022 €20,00
18. 05. 2022 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia športovej haly
2/2022/ZoD
DRAFT STUDIO s.r.o. 47445165 18. 03. 2022 19. 05. 2022 €28.200,00
17. 05. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_8_007
Miroslav Litvik 17. 05. 2022 18. 05. 2022 €7,00
17. 05. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_016_A
Anna Jakušová 17. 05. 2022 18. 05. 2022 €33,20
04. 05. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_004
Marta Ďurišová 04. 05. 2022 05. 05. 2022 €10,00
02. 05. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_011
Helena Porubčanová 02. 05. 2022 03. 05. 2022 €20,00