Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_003
Zenobia Dočárová 20. 10. 2021 20. 10. 2021 €20,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_4_018
Helena Adamčíková 11. 10. 2021 11. 10. 2021 €14,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_3_011_A
Ľuboš Rác 11. 10. 2021 11. 10. 2021 €10,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_005_B
Milan Furička 06. 10. 2021 06. 10. 2021 €10,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_026
Ivan Palček 01. 10. 2021 01. 10. 2021 €16,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_006
Marta Palčeková 01. 10. 2021 01. 10. 2021 €20,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_019_F
Adalberta Gáborová 29. 09. 2021 29. 09. 2021 €16,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_3_019_E
Peter Jarník 29. 09. 2021 29. 09. 2021 €16,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_024
Ľubica Jáňová 28. 09. 2021 28. 09. 2021 €20,00
28. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_031
Emília Ostrovská 28. 09. 2021 28. 09. 2021 €30,00
28. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_2_009
Alena Stratená 28. 09. 2021 28. 09. 2021 €20,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_001_A
Anna Rafajová 27. 09. 2021 27. 09. 2021 €10,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_027
Ľudmila Livinková 27. 09. 2021 27. 09. 2021 €20,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_5_002
František Kukučka 24. 09. 2021 24. 09. 2021 €10,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_022
Pavol Remšík 24. 09. 2021 24. 09. 2021 €16,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_022
Mária Makasová 22. 09. 2021 22. 09. 2021 €16,00
27. 12. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_012
Pavol Kutej 10. 09. 2021 10. 09. 2021 €16,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_6_020
JUDr. Stanislava Ďurišová 08. 09. 2021 08. 09. 2021 €10,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_2_029
Jozef Slivka 06. 09. 2021 06. 09. 2021 €16,00
27. 12. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_6_005
Mária Vrábliková 06. 09. 2021 06. 09. 2021 €10,00