Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 26. Máj 2024
Prístupnosť

Prístupnosť

Tvorca internetovej stránky www.koseca.sk, spoločnosť Fresh idea s.r.o. prehlasuje, že tieto internetové stránky boli vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou na web a spĺňajú štandardy podľa výnosu č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Oficiálna internetová stránka obce Košeca spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov. Užívateľom nie sú zámerne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť. Pokiaľ i napriek tomu na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a my sa ju pokúsime odstrániť.

Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Internetová stránka je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a JavaScript sekvencií. CSS štýly sú definované v relatívnych jednotkách a obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na internetovej stránke sú primárne publikové vo formáte .pdf.