Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
24. 03. 2020 Zmluva o zmesovom komunálnom odpade
3/2020/NEZ
Ledrov, spol. s r.o. 31635041 24. 03. 2020 25. 03. 2020 €0,00
12. 05. 2020 Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo na výstavbu chodníkov ERIGOM
1/2020/Dodatok/
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 07. 05. 2020 13. 05. 2020 €0,00
12. 06. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná zahustenie TS Stred
1/2020/ZVB
Stredoslovenská distribučná a.s. 36442151 03. 06. 2020 13. 06. 2020 €0,00
19. 06. 2020 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s OZV a obec
NATUR-PACK a.s. 35979798 18. 06. 2020 20. 06. 2020 €0,00
19. 06. 2020 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu OZV a obec ako zberová spoločnosť
NATUR-PACK a.s. 35979798 18. 06. 2020 20. 06. 2020 €0,00
06. 07. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkupe použitého kuchynského oleja
LADISCO, s.r.o. 36806978 29. 06. 2020 07. 07. 2020 €0,00
15. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena GL Tech vodovod
2/2020/ZVB
GL Tech, s.r.o. 46126368 14. 07. 2020 16. 07. 2020 €0,00
11. 08. 2020 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 6/2019/ZoD - stavebné práce hasičská zbrojnica
B&B, spol. s.r.o. 36377902 15. 05. 2020 12. 08. 2020 €0,00
28. 10. 2020 Dohoda-aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1/2020/ZMOS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 30794536 28. 10. 2020 29. 10. 2020 €0,00
11. 11. 2020 Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
1/2020/ZoV
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 26. 10. 2020 12. 11. 2020 €0,00
09. 12. 2020 Zmluva o výpožičke-tablety na SODB
2/2020/ZoV
Slovenská republika-Štatistický úrad SR 00166197 08. 12. 2020 10. 12. 2020 €0,00
16. 12. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2020/ZoD - stavebno-technické úpravy knižnica
KyD, s.r.o. 51836054 25. 11. 2020 17. 12. 2020 €0,00
26. 01. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1/2021/ZoVB
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 21. 01. 2021 27. 01. 2021 €0,00
03. 02. 2021 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu-PC,monitor,zariadenie čipových kariet
1/2021/ZoV
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 02. 02. 2021 04. 02. 2021 €0,00
09. 02. 2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb - elektronická pečať
3/2021/NEZ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 22. 12. 2020 10. 02. 2021 €0,00
16. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-biely O2 smart paušál
4/2021/NEZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15. 03. 2021 17. 03. 2021 €0,00
17. 03. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2/2020/ZoV - tablety na SODB
Slovenská republika-Štatistický úrad SR 00166197 16. 03. 2021 18. 03. 2021 €0,00
17. 03. 2021 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20197329_Z
Z20197329_Z_2
ITSK, s.r.o. 36556050 22. 12. 2020 18. 03. 2021 €0,00
23. 03. 2021 Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. Z20197329_Z
Z20197329_Z_3
ITSK, s.r.o. 36556050 22. 02. 2021 24. 03. 2021 €0,00
30. 03. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK a.s. 35979798 29. 03. 2021 31. 03. 2021 €0,00