Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
21. 04. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_040
Ivana Chromiaková 20. 04. 2022 22. 04. 2022 €10,00
13. 04. 2022 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
1/2022/NEZ
Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 28. 03. 2022 14. 04. 2022 €780,00
11. 04. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_4_019
Jana Ďurošková 11. 04. 2022 12. 04. 2022 €10,00
11. 04. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_003
Martin Fúsek 11. 04. 2022 12. 04. 2022 €10,00
30. 03. 2022 Zmluva o dielo
1/2022/ZoD
ELBAS s.r.o. 36324531 14. 03. 2022 31. 03. 2022 €45.789,00
17. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2021
4/2022/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 14. 03. 2022 18. 03. 2022 €200,00
11. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022
8/2022/ZoPD
Klub dôchodcov v Košeci 48452858 11. 03. 2022 12. 03. 2022 €1.500,00
10. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022
2/2022/ZoPD
Futbalový klub Košeca 42022428 10. 03. 2022 11. 03. 2022 €16.500,00
10. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022
7/2022/ZoPD
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave 00698172/122 09. 03. 2022 11. 03. 2022 €300,00
09. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022
6/2022/ZoPD
Združenie záhradkárov Košeca 45774773 09. 03. 2022 10. 03. 2022 €540,00
09. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2022
3/2022/ZoPD
Klub slovenských turistov Košeca 37915312 09. 03. 2022 10. 03. 2022 €2.500,00
09. 03. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_6_002
Gabriela Ociepková 09. 03. 2022 09. 03. 2022 €10,00
04. 03. 2022 Kúpna zmluva - predaj pozemkov KNC 343/1 a KNC 98/19
1/2022/KZ
Jozefína Jakušová 01. 03. 2022 05. 03. 2022 €2.257,00
11. 02. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_019_H
Daniela Miková 11. 02. 2022 11. 02. 2022 €16,60
07. 02. 2022 Zmluva o dielo - vykurovanie-telocvičňa pri ZŠ
5/2021/ZoD
Ján Sedláček-SJ TRADE 41793391 09. 12. 2021 08. 02. 2022 €38.362,00
04. 02. 2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - na povodne
1/2021/ZoPFP
Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 17. 12. 2021 05. 02. 2022 €400,00
02. 02. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2021/NEZ o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
NATUR-PACK a.s. 35979798 01. 02. 2022 03. 02. 2022 €0,00
02. 02. 2022 Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2021/NEZ o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek
Spoločnosť Stredné Považie a.s. 34119647 26. 01. 2022 03. 02. 2022 €0,00
02. 02. 2022 Príkazná zmluva - zabezpečenie občerstvenia
5/2021/PRZ
Ondrej Pecka 22. 12. 2021 03. 02. 2022 €260,00
01. 02. 2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_005
Oľga Koníčková 01. 02. 2022 01. 02. 2022 €10,00