Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Infraštruktúra obce

Infraštruktúra obce

Cesty

V našej obci sa nachádzajú tieto druhy ciest:

  • cesta I. triedy (I/61) – Hlavná ulica a časť Horniackej ulice v Nozdroviciach
  • cesta III. triedy – Zliechovská ulica
  • miestne komunikácie – všetky ostatné cesty v katastri obce Košeca

Chýbajúce dopravné značenie na komunikáciách v obci je možné nahlásiť na mobil +421 918 461 201

Chodníky

V obci Košeca sa chodníky pre peších nachádzajú na týchto uliciach:

  • Hlavná ulica, Športovcov, Železničná, V Slatinách, Nad brehom, Školská

Cyklistické chodníky v obci nie sú zatiaľ vybudované.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie zabezpečuje v obci primeranú bezpečnosť na miestnych komunikáciách, ceste I. aj III. triedy.

Hlavná cesta (cesta I. triedy I/61) je osvetlená modernými led svietidlami. Celkovo bolo v roku 2013 nainštalovaných nových 55 ks led svietidiel typu 30-40 W.

Cesta III. triedy (Zliechovská ulica), ďalej Železničná ulica a niektoré dôležité križovatky sú osvetlené novými led svietidlami typu 30 W.

Ďalšie miestne komunikácie (cesty i chodníky) sú osvetlené led svietidlami typu 25-30 W.

V rokoch 2008-2009 bolo postupne vymenených 245 starých neefektívnych typov svietidiel za nové s led technológiou.

Realizáciou týchto opatrení môže verejné osvetlenie slúžiť nepretržite od zotmenia až do brieždenia. Naša obec doteraz nepristúpila k vypínaniu nočného osvetlenia kvôli ekonomickým problémom. Úspory po nainštalovaní nových led svietidiel sa od roku 2009 ročne pohybujú oproti pôvodnej spotrebe energie v rozmedzí 5000-5500 EUR.

Zopár svietidiel v obci sú ešte staršie typy (najmä trubicové alebo sodíkové) svietidlá. Postupne dochádza k ich výmene a modernizácii osvetlenia. Riešenie havarijných stavov sa vykonáva po ich nahlásení a zistení príčiny problému.

Poruchy na verejnom osvetlení môžete nahlasovať na telefónnom čísle +421 918 461 201

Verejné WiFi obce

Verejné WiFi siete v obci sú prevádzkované v týchto lokalitách:

  • PARK V CENTRE OBCE 
  • ŠPORTOVÝ AREÁL
  • PRIESTORY OSVETOVEJ BESEDY V NOZDROVICIACH

Zastávky v obci

V obci sa nachádza železničná zastávka, ktorá slúži cestujúcim vlakovej dopravy na hlavnej železničnej trase Bratislava – Žilina – Košice.

Autobusových zastávok je v obci niekoľko a tieto slúžia cestujúcim prímestskej dopravy pre tieto smery: Považská Bystrica, Púchov, Ilava (Trenčín), Košecké Podhradie (Zliechov)