Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 23. Júl 2024
Stredisko evanjelickej diakonie

Stredisko evanjelickej diakonie

Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s celoročným pobytom určené prednostne pre obyvateľov Trenčianskeho regiónu a pre členo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby.

  • Kapacita zariadenia: 70 lôžok, z toho 40 v Zariadení pre seniorov a 30 v Zariadení opatrovateľskej služby
  • Počet zamestnancov: 45 v pracovnoprávnom vzťahu
  • Návštevné hodiny: od 13.00 do 17.00 denne
  • Viac informácií na: www.diakoniakoseca.sk