Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 23. Júl 2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda NRSR Peter Pellegrini svojim rozhodnutím č. 12/2024 zo dňa 9. februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím zároveň určil deň konania volieb na sobotu 8. júna 2024.

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Prílohy:

- vyhlásenie volieb

- utvorenie a počet okrskov

- určenie osôb na prípravu volieb

- Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OkVK

- Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz

- informácia pre voliča v SVK a ANJ jazyku

- Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 na území Slovenskej republiky

APPLICATION of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2024 on the territory of the Slovak Republic

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O TRVALOM POBYTE V CUDZINE

- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu