Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 13. Jún 2024
Zamestnanci obecného úradu

Zamestnanci obecného úradu

Meno, priezvisko Funkcia Email Kontakt
Mgr. Zuzana Dianová prednostka obecného úradu prednosta@koseca.sk +421 42 4468 183
Ing. Denisa Smatanová ekonómka/rozpočtárka denisa.smatanova@koseca.sk  +421 42 4468 183
Ing. Zuzana Bartošová odd. výberu daní a poplatkov zuzana.bartosova@koseca.sk +421 42 4468 023
Andrea Bušíková (Behanová) mzdové odd./koordinátorka projektov busikova@koseca.sk +421 42 4468 183
+421 918 323 353
Katarína Strydom matrika a evidencia obyvateľstva katarina.strydom@koseca.sk +421 42 4468 023
Bc. Emília Jankovičová referentka/účtovníčka laskovicova@koseca.sk +421 42 4468 023
Marek Kurinec špecialista pre odpadové hospodárstvo marek.kurinec@koseca.sk +421 948 403 838
Lucia Abrahámovská  odborný zamestnanec stavebného úradu  lucia.abrahamovska@koseca.sk  +421 948 141 679
Jana Bachárová upratovačka a doručovateľ písomností - -
Peter Kotras správca športového areálu a údržba obce   +421 918 323 354
Michal Barényi správca technologického parku - +421 918 323 245
Peter Kalamen správca cintorína a domu smútku - +421 908 23 88 33