Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Demografia obce

Demografia obce

Obyvatelia Košece

V roku 1598 mala Košeca 58 domov. V roku 1720 45 daňovníkov, z toho 42 želiarov. V roku 1784 je v Košeci už 164 domov a 917 obyvateľov. V 19. storočí, v roku 1828 počet domov klesol na 130, ale počet obyvateľov stúpol na 1 082. V ďalších rokoch sa počet obyvateľov stále zvyšoval. Spôsobila to nielen vyššia pôrodnosť, ale najmä nižšia úmrtnosť, príchodom občanov z iných obcí a integráciou osád a obcí (Nozdrovice). V roku 1921 bolo v Košeci 1 180 obyvateľov, v roku 1930 bolo l 650 a v roku 1940 už 1 682 obyvateľov. Po druhej svetovej vojne, v roku 1961 bolo v Košeci spolu s Nozdrovicami 2 362 obyvateľov a v roku 1970 až 2 570 obyvateľov. V ostatných rokoch sa počet obyvateľov mení iba málo a v posledných desiatich rokoch je skôr tendencia úbytku. V roku 1990 mala Košeca 2 465 obyvateľov, v roku 2000 2409 obyvateľov a v roku 2006 bol počet obyvateľov 2 501.

Obyvatelia Nozdrovíc

Počty obyvateľov Nozdrovíc nie sú zachytené, od roku 1598 sa hovorí iba o počte domov. V tom roku ich bolo v Nozdroviciach 17. V roku 1784 bolo 16 domov, 26 rodín, 112 obyvateľov. V roku 1828 mali Nozdrovice 10 domov a 149 obyvateľov. Počet obyvateľov okolo 150 sa nezmenil ani v ďalšom období. Nemení sa ani teraz, zvyšuje sa však počet domov.

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 2519
muži 1236
ženy 1283
Predproduktívny vek (0-14) spolu 311
Produktívny vek (15-54) ženy 694
Produktívny vek (15-59) muži 857
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 657
Počet sobášov 12
Počet rozvodov 4
Počet živonarodených spolu 32
muži 16
ženy 16
Počet zomretých spolu 38
muži 12
ženy 26
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 3
muži 12
ženy -9
Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu – počet 2 435 2 441
muži – počet 1 212 1 207
ženy – počet 1 223 1 234
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %
99,30 99,18
Maďarská % 0,08 0,04
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 0,00 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,37 0,41
Moravská % 0,08 0,00
Sliezská % 0,04 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %
80,29 87,01
Evanjelické % 5,59 5,78
Gréckokatolícke % 0,08 0,12
Pravoslávne % 0,00 0,00
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 2,46 5,16
Ostatné % 0,74 0,00
Nezistené % 10,84 1,72
Osoby ekonomicky aktívne spolu 1 287
muži 689
ženy 598
Pracujúci spolu 977
muži 560
ženy 417
Nezamestnaní spolu 158
muži 96
ženy 62
Domy spolu 759 773
Trvale obývané domy spolu 656 646