Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 05. Marec 2024
Doklady a osobné údaje

Doklady a osobné údaje

Viacjazyčné formuláre

16. februára 2019 sa začalo v EÚ uplatňovať nariadenie o verejných listinách. Jedná sa o tieto verejné listin...

Zápis rozvodu manželstva

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. Potrebné doklady Sobášny list Za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič Právoplatný r...

Oprava matričného zápisu

Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia - § 16, ods. 1 a 2, Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. Potrebné dokla...

Zápis určených mien

Určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie - § 2a), zák.č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znen...

Zmena priezviska sobášom rodičov

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. h) a i), zák. č. 300/19...