Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 06. Február 2023
Úradný výpis z knihy narodení - uvedenie mena v materinskom jazyku

Úradný výpis z knihy narodení - uvedenie mena v materinskom jazyku

Doklady a osobné údaje

§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Potrebné doklady

  • Rodný list
  • Za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
  • Pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený
  • Občiansky preukaz

Ďalšie informácie

Poplatky: 5,- €