Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 05. Marec 2024
Doklady a osobné údaje

Doklady a osobné údaje

Úradný výpis z knihy narodení

Uvedenie mena v materinskom jazyku - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách, v znení zák. č. 14/2006 Z. z. Potrebn...

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzav...

Priezvisko po rozvode

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po práv...