Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 09. August 2022
Zápis rozvodu manželstva vydaný v cudzine

Zápis rozvodu manželstva vydaný v cudzine

Doklady a osobné údaje

§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Potrebné doklady

  • Právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille).
  • Občiansky preukaz

Ďalšie informácie

Vybavuje: Osobitná matrika Bratislava