Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Víťaz Európskej súťaže inovácií v politike v kategórii Digitalizácia
  • Úvodná stránka
  • Víťaz Európskej súťaže inovácií v politike v kategórii Digitalizácia

Víťaz Európskej súťaže inovácií v politike v kategórii Digitalizácia

the-innovation-in-politics-awards-2020-winner-in-digitalisation-no-data-waste-in-koseca

Dovoľte mi vyjadriť aj týmto spôsobom úprimné poďakovanie a povedať zopár viet k oceneniu, ktoré sme získali za projekt "NO DATA WASTE IN KOŠECA".

Radomír Brtáň - starosta obce Košeca a časti Nozdrovice

 

Čo sa nám presne podarilo


Obec Košeca sa stala víťazom európskeho ocenenia „THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2020“ (Ceny Inovácia v politikách 2020), ktoré udeľuje The Innovation in Politics Institute GmbH so sídlom vo Viedni. Prestížne ocenenie sme získali za projekt s názvom „NO DATA WASTE IN KOŠECA“ (Žiadne plytvanie dátami v Košeci), ktorý súťažil v kategórii „DIGITALIZÁCIA“. Projekt sa týkal elektronickej evidencie odpadov, s ktorou sme v obci začali od apríla 2019. Cieľom ocenenia je upriamiť pozornosť na inovatívny prínos a pozitívne zmeny, ktoré menia životy Európanov k lepšiemu.
Je to obrovský a aj historický úspech pre Obec Košeca. Toto ocenenie patrí najmä občanom obce Košeca a jej miestnej časti Nozdrovice za ich každodenné úsilie pri ochrane životného prostredia formou zapájania sa do zberov triedených zložiek, domáceho a komunitného kompostovania, predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania vzniku zmesového komunálneho odpadu. 
Na udelenie ocenenia bolo nominovaných celkovo 398 vynikajúcich projektov pochádzajúcich z rekordného počtu 22 krajín Európy. Projekty posudzovalo 1.058 hodnotiteľov (občanov zo 47 krajín Európy). Najväčší počet hodnotiteľov bol z Poľska (209) a Rakúska (97). Najmenej hodnotiteľov pochádzalo z Lichtenštajnska (4) a Monaka (4). Pre zaujímavosť uvádzame, že z Česka bolo 15 a zo Slovenska iba 6 hodnotiteľov. 
Nominované projekty súťažili v 9 kategóriách (Ekológia, Vzdelanie, Ekonomika, Digitalizácia, Kvalita života, Zvládanie COVID-19, Ľudské práva, Komunita, Demokracia). V 1. kole sa v každej kategórii najskôr vybralo 10 projektov, z ktorých sa stali „finalisti“. V 2. kole sa spomedzi finalistov vyhodnotil víťaz každej kategórie. Slávnostné vyhodnotenie víťazov plánoval vyhlasovateľ súťaže uskutočniť počas galavečera v Berlíne. Avšak vzhľadom na nepriaznivú situáciu so šírením vírusu COVID-19 sa vyhlásenie víťazov uskutočnilo dňa 3.12.2020 iba „on-line“ a to zverejnením výsledkov na internetovej stránke: https://innovationinpolitics.eu/en/awards/awards-2020/.
Víťaza v našej kategórii „Digitalizácia“ vyhlásila pani ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Veronika Remišová. 
Za nomináciu na ocenenie ďakujeme spoločnosti Seesame, s. r. o., Bratislava, ktorá je partnerom The Innovation in Politics Institute GmbH pre Slovensko. Uvedené ocenenie patrí taktiež spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. Bratislava, ktorá je partnerom obce pre systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS.
Ocenenie si veľmi vážime. Je to veľké zadosťučinenie, ale aj záväzok do budúcna. Môžeme byť hrdí, že je Obec Košeca vzorom nielen pre Slovensko, ale už aj pre Európu. V žiadnom prípade však nie je dôvod zpyšnieť a zaspať na vavrínoch. V oblasti odpadov ešte máme takmer „polovicu cesty“ pred sebou.
 

O čom celý projekt je

"Ocenenia Innovation in Politics majú deväť kategórií: kvalita života, ekonomika, ekológia, vzdelávanie, demokracia, digitalizácia, ľudské práva, komunita a corona krízy. Okrem základného kritéria inovácie sa na všetky nominované projekty vzťahujú dve ďalšie kritériá: participácia a udržateľnosť."

Viac o našom súťažnom projekte NO DATA WASTE IN KOŠECA

"Oceňujeme a podporujeme tých politikov, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni a dosahujú reálne výsledky – bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť a región, a na základe európskych hodnôt sociálnej rovnováhy, demokracie a ľudských práv. Prinášame ich inovatívnu prácu do popredia, aby mohla slúžiť ako zdroj inšpirácie." Zdroj: https://innovationinpolitics.eu/sk/awards/uvod/

Náš projekt v médiách

Pre tých, ktorí sa chcú inšpirovať a vedieť o systéme viac odporúčame

Reportáž o všetkom, čo by mohlo záujemcom zodpovedať základné otázky

Reportáž o tom, ako sa systém osvedčil a aké sú výsledky po roku od zavedenia

Galéria