Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 27. Máj 2024
Referendum 21.1.2023

Referendum 21.1.2023

Vyhlásenie konania referenda: https://www.minv.sk/?referendum

Informácia pre voliča a voľba poštou: https://www.minv.sk/?r23-info1

Výsledky:

Delegovanie členov do volebných okrskových komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Okrsková volebná komisia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce do 24. novembra 2022 do 24.00 h.

ELEKTRONICKY NA ADRESU: andrea.busikova@koseca.sk

PÍSOMNE NA POŠTOVÚ ADRESU: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

Sloboda a Solidarita, SME RODINA, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, SMER - sociálna demokracia, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a petičný výbor za referendum.

Vzory tlačív sú k dispozícii: https://www.minv.sk/?r23-vzory

https://www.minv.sk/?r23-info2

Prílohy:

Určenie volebných okrskov a volebných miestností - príloha č. 1

Organizačno-personálne zabezpečenie referenda - príloha č. 2

Informácie pre voliča

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OkVK

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu