Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 06. Február 2023
Zmena priezviska sobášom rodičov

Zmena priezviska sobášom rodičov

Doklady a osobné údaje

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. h) a i), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Potrebné doklady

  • Sobášny list
  • Rodné listy detí
  • Za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
  • Pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)

Ďalšie informácie

Vybavuje: Matričný úrad podľa miesta narodenia