Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 09. August 2022
Oprava matričného zápisu

Oprava matričného zápisu

Doklady a osobné údaje

Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia - § 16, ods. 1 a 2, Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z.

Potrebné doklady

  • Chybný matričný doklad
  • Matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
  • Občiansky preukaz

Ďalšie informácie

Vybavuje: Príslušná matrika podľa matričnej udalosti