Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 06. Február 2023
Zmena používania spoločného priezviska po rozvode manželstva

Zmena používania spoločného priezviska po rozvode manželstva

Doklady a osobné údaje

Ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove.

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz
  • Právoplatný rozsudok o rozvode
  • Sobášny list