Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Zápis úmrtia

Zápis úmrtia

Doklady a osobné údaje

Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomretého
  • Občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková, Ing. Zuzana Bartošová Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: Bez poplatku