Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Zápis narodenia

Zápis narodenia

Doklady a osobné údaje

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a Žiadosť o príspevok pri narodení.

Potrebné doklady

Dieťa narodené v platnom manželstve:

  • Občianske preukazy rodičov
  • Sobášny lis

Dieťa narodené slobodnej matke:

  • Občiansky preukaz

Dieťa rozvedenej matke:

  • Právoplatný rozsudok o rozvode
  • Občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

  • Úmrtný list zosnulého manžela
  • Občiansky preukaz

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková, Ing. Zuzana Bartošová Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: Bez poplatku