Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Vystavenie druhopisu

Vystavenie druhopisu

Doklady a osobné údaje

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, kde udalosť nastala.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková, Ing. Zuzana Bartošová Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: 5,- €