Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Vedenie osobitnej matriky

Vedenie osobitnej matriky

Doklady a osobné údaje

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.

Potrebné doklady

  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Úmrtný list
  • Doklad o štátnom občianstve

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková, Ing. Zuzana Bartošová Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: 3 mesiace
Poplatky: 10,- €