Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Potvrdenie o trvalom pobyte na občiansky preukaz

Potvrdenie o trvalom pobyte na občiansky preukaz

Doklady a osobné údaje

Evidencia obyvateľstva vydáva potvrdenia o trvalom pobyte pri vybavovaní občianskych preukazov.

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu pre 15 ročných pracovníčka evidencie obyvateľstva vypíše 1x kartu o trvalom pobyte.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu z iných príčin - sťahovanie, uzavretie manželstva a iné občan obdrží od pracovníčky vypísané tlačivo k OP - potvrdenie o pobyte.

Potrebné doklady

  • Vybavovanie OP po prvý krát - rodný list
  • Vybavovanie po sobáši - starý OP a sobášny list
  • Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: 3,- €