Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Odhlásenie pobytu

Odhlásenie pobytu

Doklady a osobné údaje

V rámci SR po prihlásení občana na trvalý pobyt zašle prac. evid. obyv. odhlasovací lístok príslušnému obecnému úradu, kde bol predtým občan prihlásený, teda občan sa iba prihlási na trvalý pobyt a nemusí navštíviť obecný úrad, kde bol predtým prihlásený.

Ak ide bývať do zahraničia, občan je povinný na Evidencii obyvateľstva túto zmenu nahlásiť, vypísať odhlasovací lístok a zároveň udať presnú adresu trvalého pobytu v zahraničí.

Treba priložiť čestné prehlásenie, že súhlasí s odhlásením z trvalého pobytu. Musí doložiť doklad, že v zahraničí má trvalý pobyt Občiansky preukaz je povinný odovzdať na polícii.

Potrebné doklady

  • Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace

Ďalšie informácie

Vybavuje: Katarína Strydom, Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: Bez poplatku