Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 29. November 2020
Zberný dvor

Zberný dvor

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

Adresa prevádzky zberného dvora:
Športovcov 41/45
018 64 Košeca

Zodpovední pracovníci: Marek Kurinec a Jozef Ďuroška

Telefón: p. Kurinec: +421 948 403 838, p. Ďuroška +421 948 141 679

Deň Prevádzkové hodiny
Pondelok 7:00 – 13:00
Utorok Zatvorené
Streda

14:00 – 18:00 (marec - október)

13:00 - 17:00 (november - február)

Štvrtok Zatvorené
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota Každá posledná sobota v mesiaci 8:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené

Sadzby miestneho poplatku

  • sadzba za drobný stavebný odpad (účinnosť od 01.01.2017). V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
  • sadzba 0,025 €/kg triedený (betón, tehly, škridly, keramika, kvádre, omietka a podobne, bez nežiaducich prímesí ako drevo, plasty, sklo, papier, elektroinštalácia, izolácie, guma, purpena, obaly od farieb, malty, … a bez obsahu škodlivín)
  • sadzba 0,078 €/kg netriedený (drobný stavebný odpad zmiešaný s nežiaducimi prímesami, izolácie (sklená vata, polystyrén s lepidlom, protipožiarne dosky, …), sadrokartón, laminátové podlahy, parkety so smolou, podlahové krytiny (linoleum), strešné krytiny (asfaltové šindle, IPA, laminátové striešky, …), okná, PVC kanalizačné a vodovodné rozvody, PVC elektroinštalácie, obaly s nespotrebovanou penou, vedrá znečistené stavebnými hmotami, atď. a bez obsahu škodlivín)

Mapa umiestnenia zberného dvora

Mapa umiestnenia zberného dvora