Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 23. Marec 2023
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa-prefabrikovaná garáž

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa-prefabrikovaná garáž

Úradné oznamy

Obec Košeca zverejňuje zámer prenajať majetok obce - prefabrikovanú garáž, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2 na neurčitý čas, za cenu nájmu 250 eur/rok, nájomcovi p. Laskovič Vojtech, Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ďalšie podmienky a špecifikácia je uvedená v prílohe.