Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obce Košeca - 29.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obce Košeca - 29.10.2022

Úradné oznamy

Miestna volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 7.9.2022 skontrolovala kandidátne listiny, vyhlásenia kandidátov a podpisové listiny nezávislých kandidátov, ktoré boli v zákonnej lehote doručené do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie.

Vo všetkých podaných kandidátnych listinách sa nevyskytli žiadne nedostatky, ktoré by bránili ich zaregistrovaniu a tak boli všetky zaregistrované.

 

Kandidáti pre voľby starostu obce:

1. Dana Bajzíková, Mgr., 34 r., advokátska koncipientka, nezávislá kandidátka

2. Radomír Brtáň, Mgr., 44 r., starosta obce, nezávislý kandidát

 

Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva:

1. Marek Hovorka, 38 r., profesionálny športovec, nezávislý kandidát

2. Andrej Jakuš, Bc., 34 r., dátový analytik, SPOLU - občianska demokracia

3. Róbert Jurena, 64 r., sústružník, nezávislý kandidát

4. Mária Kalamenová, 72 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

5. Radovan Kolembus, 45 r., operátor-nastavovač drevoobrábacích strojov, nezávislý kandidát

6. Miloš Mucina, 59 r., pracovník SBS, nezávislý kandidát

7. Jana Rýdza, 56 r., konateľka spoločnosti, Sloboda a Solidarita

8. Miroslava Švehlová, PaedDr., 57 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

9. Miroslav Vančík, 58 r., nastavovač CNC strojov, nezávislý kandidát 

 

V obci Košeca je vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom sa volí 9 poslancov.

 

Andrea Bušíková, zapistovateľka MVK