Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 09. August 2022
Zámery odpredaja nehnuteľného majetku obce

Zámery odpredaja nehnuteľného majetku obce

Úradné oznamy

Zverejňujeme zámer odpredať pozemok parc. č. KNC 1090/2 orná pôda o výmere 88 m2 a pozemok KNC 1091/5 zastavaná plocha o výmere 292 m2 kupujúcemu Bc. Janka Ďuranová, Košeca za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2.