Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 09. August 2022
Voľby 29.10.2022 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ a zapisovateľa MVK

Voľby 29.10.2022 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ a zapisovateľa MVK

Úradné oznamy

V zmysle Harmonogramu organizačno.technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňujeme:

- volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľsva

- meno, sídlo, telefónne číslo a mailovú adresu zapisovateľky MVK

- mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK