Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Magdaléna Petergáčová, Mojtinárska ulica 868/3, 018 64 Košeca - Nozdrovice

Žiadosť o vydanie stavebného povolenie na vodnú stavbu "studňa"