Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 30. November 2021
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úradné oznamy

Zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcim p. Igor Baška, Košeca a p. Marek Malacha, Košeca. 

Jedná sa o nasledujúce nehnuteľnosti: 

- pozemok par. č. KNC 157/6 zastavaná plocha o výmere 39 m2  

- pozemok parc. č. KNC 157/7 zastavaná plocha o výmere 47 m2

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca.

Kúpna cena je stanovená vo výške 3,50 eur/m2