Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 11. December 2023
DHZ Košeca

DHZ Košeca

Predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Košeci je Michal Chrobák. Veliteľom/podpredsedom je Bc. Juraj Baláž. Tajomníkom je Ľudovít Čepela.

Email: dhzkoseca1888@gmail.com
IČO: 001774741402
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK7709000000005051717004
 
Viac informácií o DHZ Košeca sa dozviete na webovom sídle http://dhzkoseca.webnode.sk/kontakt/

Logo DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Košeca je najstaršou organizáciou v obci. V rôznych podobách prekonal všetky štátne zriadenia od Rakúsko-Uhorska až dodnes. Ochrana pred prírodnými živlami bola totiž pre ľudstvo vždy potrebná. Hasičská organizácia bola i synonymom obetavosti, zanietenosti, vzťahu k obci i odvahy.

Dobrovoľný požiarni zbor v obci Košeca bol založený 12. júna 1888. Prvým veliteľom bol Ján Poláček až do roku 1909.

V roku 1927 mala organizácia 30 členov. Nový veliteľ zaviedol poriadok v evidencii, zvýšila sa disciplína, skvalitnili cvičenia. Koncom dvadsiatich rokov min. st. Dobrovoľný hasičský zbor v Košeci (DHZ) značne omladili o 18-25 ročných členov.

Keď si v roku 1968 košeckí hasiči pripomenuli 80. výročie vzniku, prijali aj nový názov, a to Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ). V roku 1973 – po dvojročnej snahe bola do užívania odovzdaná nová požiarna zbrojnica.

V roku 1980 má organizácia 83 členov, z toho 13 žien. V roku 1991 znovu prijali pôvodný názov organizácie Dobrovoľný hasičský zbor.

V júni 2013 sa v dôsledku búrky a intenzívneho dažďa vylial miestny potok. Prívalová vlna sa prehnala centrom obce, zaplavila športový areál i cestu prvej triedy. Zasahovali sme spoločne s profesionálmi a pomáhali nám pri odpratávaní vody a bahna z cestnej komunikácie, dvorov a pivníc aj dobrovoľníci so susedných obcí. Aktívne sme začali riešiť protipovodňové opatrenia v obci.

O rok na to v máji 2014 nás znova zastihla silná búrka a voda zaliala centrum obce, ale na tento prírodný živel sme už boli pripravení a sami sme zvládli túto situáciu. Začiatkom školského roka sme v spolupráci so ZŠ v Košeci otvorili krúžok pre mladých hasičov kde pripravujeme našich najmenších na hru PLAMEŇ.

V septembri roku 2015 sme dostali do užívania od ministra vnútra SR zrepasované hasičské vozidlo značky TATRA 815 CAS 32. Neskôr v tom istom roku v októbri sme prevzali v Púchove protipovodňový vozík taktiež od ministra vnútra SR.

V roku 2016 bola dostavaná prístavba garáže, postupne sa pracuje na celkovej rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. V tom istom roku DHZ Košeca zasahovalo 6-krát z toho pri štyroch požiaroch a dvoch technických zásahoch, k trom povolaní z operačného strediska HaZZ (112).

K roku 2017 je v organizácii 45 členov. Aktívnym úsilím sa pracuje na stabilnejšom zázemí hasičstva v obci.

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Košeca 2017 – 2022

Predseda Michal CHROBÁK
Podpredseda – veliteľ Bc. Juraj BALÁŽ
Tajomník Ľudovít ČEPELA
Pokladník Bc. Peter VRÁBLIK
Strojník Vladimír BALÁŽ
Materiálovo – technický referent Miroslav SLIMÁK
Referent mládeže Vladimír DOMJEN
Člen výboru Pavel BUGALA
Člen výboru Michal GAŠPAR
Člen výboru Branislav KALAMEN
Člen výboru Peter BAJZÍK

Galéria