Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Obec

Obec Košeca, ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje daňovníkom, ktorí v roku 2023 nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť, napr. pozemok, rodinný dom, byt, chatu a pod., v k.ú. Košeca, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2024. Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné alebo búracie rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, došlo k zmene druhu pozemku a pod.

Zároveň je potrebné cez čiastkové priznanie nahlasovať zmeny vo vlastníctve psa - nadobudnutie, darovanie, úhyn a pod. Toto sa robí počas celého roka.

Je potrebné doložiť doklady, na základe ktorých zmena nastala.

Daňové priznania môžete doručiť osobne na Obecný úrad počas úradných dní a hodín alebo zaslať:

  • poštou na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
  • emailom na adresu: zuzana.bartosova@koseca.sk
  • elektronickou poštou cez www.slovensko.sk.

V prípade potreby môžte kontaktovať oddelenie daní a poplatkov: Ing. Zuzana Bartošová, 042/4468023.

Zároveň v prílohe zverejňujeme potrebné tlačivá.