Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 15. Apríl 2024
Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ s MŠ Košeca - učiteľka materskej školy

Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ s MŠ Košeca - učiteľka materskej školy

Obec

Informácia o voľnom pracovnom mieste

v zmysle zákona 138/2019 Z.z .o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Názov, adresa zamestnávateľa:                          ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca

Prac. pozícia:                                                       učiteľka materskej školy

Úväzok:                                                               100%

Predpokladaný dátum prijatia:                             01.03.2024

Kvalifikačné predpoklady:                                    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

            zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.

Ďalšie požiadavky:                                                znalosť práce s PC – MS Office, internet

 

Vyžadované doklady:                                            žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas so spracovaním

                          osobných údajov, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Kontaktná osoba:                                                   PaedDr. Miroslava Poliaková 

                                                                                zssmskoseca@gmail.com

                                                                               +421 42 4441255