Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 11. December 2023
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Obec

Oznamujeme občanom patriacich do zberovej Lokality č. 1 zmenu termínu zberu zmesového komunálneho odpadu. Zber plánovaný na štvrtok, 2. novembra 2023, sa uskutoční už v stredu 1. novembra - počas Sviatku všetkých svätých. Nezabudnite si v stredu včas vyložiť zberné nádoby a označené vrecia so zmesovým komunálnym odpadom pred bránky svojich domov. Odporúčame občanom a ostatným subjektom vykladať na zber len plné zberné nádoby.