Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 23. Júl 2024
Zákaz spaľovania biooodpadov na záhradách

Zákaz spaľovania biooodpadov na záhradách

Obec

Vyzývame občanov, aby na svojich záhradách a sadoch nespaľovali konáre, lístie, trávu a ani iné záhradné bioodpady.
Spaľovanie záhradných bioodpadov je zakázané. Taktiež je zakázané ukladanie záhradných bioodpadov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Za porušovanie legislatívy môže byť udelená pokuta až do výšky 1500,- EUR.
Voľným spaľovaním záhradných odpadov sa uvoľňujú do ovzdušia toxické látky, ako napr. jedovatý oxid uhoľnatý, uhľovodíky, rakovinotvorné dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, a to vo vysokých koncentráciách, dokonca vyšších ako v spaľovniach odpadu a priemyselných závodoch. Vyzývame občanov, aby škodlivými plynmi neznečisťovali ovzdušie a životné prostredie a neobťažovali iných občanov dymom pri dýchaní, vetraní, sušení prádla, a podobne.
Záhradné bioodpady prednostne skompostujte vo svojich domácich kompostéroch. Prebytočné množstvá je možné odovzdať na malej kompostárni pri Zbernom dvore obce Košeca.“