Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 26. Máj 2024
OZNAM - preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností

OZNAM - preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností

Obec

OZNAM:

Obecný úrad v spolupráci s DHZ Košeca oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce, dňa 11.11.2023 t.j. v sobotu od 9:00 hod. do 14:00 hod. budú kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci. 

Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám označeným nápisom HASIČI prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

 

Dodatok:

Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

 

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny, Ministerstvo vnútra SR - Hasiči a záchranári (minv.sk)