Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 11. December 2023
Informácia ZŠ s MŠ Košeca o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka 1.stupňa ZŠ

Informácia ZŠ s MŠ Košeca o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka 1.stupňa ZŠ

Obec

Informácia o voľnom pracovnom mieste

v zmysle zákona 138/2019 Z.z .o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Názov, adresa zamestnávateľa:              ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca

Prac. pozícia:                                                      učiteľ/učiteľka 1. stupňa ZŠ

Úväzok:                                                               100% - zastupovanie počas MD

Predpokladaný dátum prijatia:                            26.02.2024

Kvalifikačné predpoklady:                                    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

            zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.

Ďalšie požiadavky:                                               znalosť práce s PC – MS Office, internet

Vyžadované doklady:                                           žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas so spracovaním

                         osobných údajov, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Kontaktná osoba:                                                  PaedDr. Miroslava Poliaková    zssmskoseca@gmail.com

                                                                               +421 42 4441255